O mně Informace Projekty Realizace Grafika Inspirace Kontakt

Aktuality
Ceník služeb
Postup práce
Spolupráce s architektem?

Orientační ceník služeb


INTERIÉR
Jendorázová konzultace

900-1500,- /místnost (dle podlahové plochy a rozsahu)
> Doporučení ohledně barev a materiálů, rozmístění a stylu nábytku, zařízení textiliemi a doplňky


Změna dispozičního řešení bytu/domu

Cena dle rozsahu změn. Orientačně 3000,- (změna koupelny, wc, otočení kuchyňské linky, ...) až 8000,- (změny ploch místností, posuny stěn, dvěří, ..., celková změna dispozice). Konečná cena bude stanovena na základě konkrétního zadání. Výsledná dokumentace obsahuje: výkres původního stavu, výkres navrženého stavu včetně kót, rozmístění osvětlení a zásuvek a výkres bouracích a přistavovacích prací (slouží jako podklad pro případné další fáze projektu).


Konkrétní návrh interiéru (ev. variantní řešení)

První konzultace je zdarma, slouží k seznámení s problémem a stanovení cílů projektu. Při druhé konzultaci je již předloženo základní řešení problému, které bude dále prodiskutováno a zpřesněno, a je stanovena cena za projekt. Jako garance další spolupráce je uhrazena záloha ve výši 50% z ceny projektu. Výsledná cena projektu je závislá na objemu provedených prací, kategorii si klient sám zvolí.

Orientační ceny kategorií:

600,-/m2 podlahové plochy
> Návrh zahrnuje konzultace s klientem (počet dle potřeby projektu), zaměření prostoru (ev. analýzu existující dokumentace), základní skici, pohledy a půdorysné řešení daného prostoru včetně rozmístění nábytku, barevné a stylové řešení, doporučení materiálů, konkrétních předmětů a případně návrh nábytku na míru.
> Zbytek platby (50%) je účtován po dokončení celého rozsahu práce
> Minimální cena je 7500,-

700,-/m2 podlahové plochy
> Součástí je vše obsažené v předešlé kategorii, navíc obsahuje 3d vizualizace řešeného prostoru.
> Zbytek platby (50%) je účtován po dokončení celého rozsahu práce
> Minimální cena je 9000,-

950,-/m2 podlahové plochy
> Součástí je vše obsažené v předešlých dvou kategoriích, zároveň zahrnuje rozkreslení velmi atypických prvků (prvků, které není možno vyrobit pouze na základě půdorysu a pohledu a je potřeba je podrobněji rozpracovat), konzultace s profesemi, autorský dozor při realizaci, doprovod klienta do prodejen a studií při výběru zařízení
> Zbytek platby je účtován: 50% po dokončení návrhových prací a zpracování dokumentace
> Konzultace během realizace je v ceně návrhu
> Minimální cena je 11000,-

Ceník je pouze orientační, výsledná cena bude přizpůsobena konkrétním podmínkám projektu.

V případě návrhu několika místností, celého bytu, ev. souboru místností (kanceláře atd.), je možné uplatnit množstevní slevu. Při řešení rozsahově velkých a náročných projektů je cena odvozována procentuální sazbou z nákladů na realizaci (výše uvedený ceník pro ně neplatí)

Návrh kuchyně na míru

> Výše uvedené ceny se nevztahují na návrh kuchyňské linky na míru. Cena zde není definována podlahovou plochou, ale běžnými metry navržené kuchyňské linky (horní + dolní skříňky vč. potřebného vybavení). Projekt zahrnuje návrh řešení linky – rozmístění polic a zásuvek, instalaci spotřebičů, návrh osvětlení, umístění elektrických zásuvek atd. - a návrh designu s ověřením pomocí 3d vizualizace. Výsledkem projektu je výkresová dokumentace pro výrobu linky. Zároveň obsahuje také řešení stavebních úprav, konzultaci s profesemi a případně autorský dozor při provádění.

2000-3000,-/bm linky (dle složitosti)


ARCHITEKTURA
Zaměření stávajícího stavu pro potřeby architekta, projektanta

Obsahuje zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace v měřítku 1:100 (ve 2 kopiích)

25-30,-/m2 dle stáří a členitosti objektu


Architektonická studie (novostavba, rekontrukce)

Obsahuje konzultace s klientem, analýzu podkladů, vytvoření stavebního programu, návrh včetně 1-2 variantních řešení – výkresovou dokumentaci architektonické studie v měřítku 1:100 (ve 2 kopiích) a 3D vizualizaci řešeného objektu, textovou část, výpočet obestavěného prostoru a ploch, předběžnou konzultaci se stavebním úřadem.

Cena je stanovena jako procentní sazba z odhadovaných nákladů na realizaci, obvykle 1-2%, min. 25 000,-© 2010 Kněžda & Maička
Česká Kanada - Kněžíčkovic Ateliér - originální ruční výrobky Ubytování Česká Kanada - Stálkov U Boba Agentura Slavonicko - Pobyt a ubytování Slavonice a okolí